Kalite

İlke Plastik Kalite Anlayışı

Kalite Politikası

İlke Plastik, kuruluşundan bugüne yüksek kalite anlayışını ön planda tutmuş ve sürekli gelişimi kendine ilke edinmiştir. Bu anlayış sonucu sahip olduğu kalite ve çevre belgeleri ile mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak temel prensibi olmuştur.

İş Saglıgı ve Güvenligi Politikası

İlke Plastik, hammadde temininde tehlike kaynaklarını düzenli gözden geçirerek;

 • Amaç ve hedefleri doğrultusunda, İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • İş yapış ve çalışma ortamlarını göz önünde bulundurarak daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak için olası iş kazaları/yaralanma ve meslek hastalıklarını engellemeyi, bunları oluşturan riskleri ve fırsatları değerlendirerek İSG’ye yönelik strateji ve hedefleri belirlemeyi,
 • Faaliyetlerinde, İSG açısından sorun oluşturmayan teknolojileri kullanarak belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
 • Her türlü strateji, hedef ve aksiyon çalışmalarına çalışanların katılımını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğini yaşam biçimi haline getirmeyi,
 • İSG faaliyetleri için yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.

Cevre Politikası

İlke Plastik Logistics;

 • Stratejik yönü, amaç ve hedefleri doğrultusunda, çevresel performansını ve Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
 • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri ve çevresel riskleri en aza indirerek fırsatlar yaratmayı,
 • Çevre dostu teknolojileri kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi ve çevrenin korunmasını desteklemeyi,
 • İhtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak, tüm paydaşlarımızın çevreye duyarlılığı bir yaşam biçimi haline getirmelerini desteklemeyi,
 • Yaşam döngüsü bakış açısıyla kaynakları sürdürülebilir kullanarak ekolojik dengeyi korumayı, karbon emisyonlarının azaltılması için faaliyetlerinde en uygun teknoloji ve süreçleri kullanmayı,
 • Faaliyetlerinde çevre için yürürlükteki yasal yükümlülükler ve diğer şartlara uymayı taahhüt eder.